HABER BÜLTENİMİZ YAYINDA
Yayınlanma Tarihi : 25.12.2023- Okuma Sayısı :887
 

                                                                                                                                              

                 OVAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI

HABER BÜLTENİ

 

   ARALIK - 2023                                 SAYI:52                                                 YIL:33

OVAK’TAN HABERLER

                2024 YILI AİDATLARI BELİRLENDİ

                Vakıf senedinin 36.maddesine istinaden ; her yıl Yönetim Kurulunun teklifi ve Temsilciler Kurulunun onayı ile yürürlüğe giren üye aidatları yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki şekildeki gibidir.

              1 Grup                                     2 Grup                                  3 Grup  

              300.-TL                                   400.- TL                                600.- TL

            Olarak, ayrıca 2022 Yılı "OLAĞAN GENEL KURULU"nda alınan karar gereği üst sınır 1.000 TL olmak üzere üyelerimizin istedikleri miktarda aidat yatırma kolaylığı getirilmiştir.

            Bu aidatların ; 5 (Beş)  TL si ölüm yardımı fonuna aktarılacaktır.

            ÖNEMLİ UYARI: Üyelerimiz aidatlarını  istedikleri gruptan ödeyebileceklerdir. En düşük aidat 300 TL ve en yüksek aidat 1.000 TL olmak üzere üyelerimiz ödeyecekleri aidatları kendileri belirleyebileceklerdir.

            Üye aidatlarının toplanıp nemalandırılması için zamanında Vakıf hesaplarına aktarılması ile mümkün olmaktadır. Aidatlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 6288187-5067 nolu hesaba  ücretsiz olarak  gönderebilirsiniz.

                2024 YILI İHTİYAÇ KREDİSİ MİKTARLARI

                Vakıf Senedinin 3/e maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için çıkartılan “İhtiyaç ve Tabii Afetler Kredi Yönetmeliği” nin 3. maddesine göre ; 2024 yılı kredi miktarları ;

Grubu                         Net Ödenen     Geri Ödeme (12 Taksit)               (18) Taksit              (24 Taksit)

1. Grup                                  25.000.- TL            32.316.- TL                         35.694.-TL              39.072.-TL

2. Grup                                  30.000.- TL            38.796.- TL                        42.840.-TL              46.896.-TL

3. Grup                                  35.000.- TL            45.252.- TL                         49.986.-TL              54.720.-TL  

10 Yılı Geçen üye                  40.000.- TL           51.720.- TL                        57.114.- TL             62.520.- TL

olarak tesbit edilmiştir.

             10 yıldan fazla üyeliği bulunan ve aidatlarını en üst gruptan ödeyen üyelerimizin, istemeleri halinde, 40.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

            Yukarıda belirtilen oranlarda Kredilerden yararlanma koşulu ise; üyelerimizin  aidatların belirlenen gruplardan yatırılmış olması  ile birlikte daha önce almış olduğu kredileri zamanında ödemiş olması  şartları aranmaktadır.

            Kredi tutarlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 5498262-5015 nolu hesaba ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

                ÖĞRENİM KREDİSİ

                Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz süresi içerisinde müracaat edenlerden  hak eden üyelerimizin tamamına öğrenim kredisi verilmesine ve 2024 yılı içerisinde ödenecek öğrenim kredisi miktarının , 2.000.- TL. olmasına karar vermiştir. 2024 Yılı dönemi Öğrenim Kredisinden yararlanmak için müracaat eden  üyelerimize gerekli tebligatlar gönderilmiş olup, üyelerimizin tebligat doğrultusunda hareket etmesi önemle duyurulur.

                Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin Yüksek Okul veya Fakültede okuyan  tüm çocuklarına yeni ders yılında başarılar dileriz.

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

            2022 Yılında yapılan 14. Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği;

            Vakfımızın adres değişikliği ve emeklilik ve istifa şartlarını düzenleyen 36/e ile 36/f maddelerinde değişikliğe gidilmiş, Ankara 7.Asliye Hukuk mahkemesince yapılan değişiklik onaylanmış olup, 36/e ve 36/f maddeleri aşağıdaki şekilde ve 01/01/2027 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:    GİRİŞ AİDATI, AYLIK AİDAT VE İADE

MADDE 36- e) Vakıf üyeliğini en az 15 yıl sürdürerek ve çalıştığı kurumdan emekli olduğunu belgeleyerek vakıf üyeliğinden ayrılan­ların kendi yatırdığı aylık aidatları nemasıyla birlikte iade edilir.

 

              YENİ HALİ :

              36-e)  Vakıf  üyeliğini en az 10 yıl sürdüren üyelerimizden, isteyen üyemiz , vakıfta üyelik portföyünde oluşan nemalı birikimlerinin bir kısmını, aşağıda belirtilen  üyelik şartlarına  göre 1 defaya mahsus olmak üzere isterse alabilecektir.

Bu uygulama; 01/01/2027 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacaktır.

           10 . yıldan sonra 10-19 Yıllık üyeliğini tamamlayan üyeye  nemalı birikiminin  % 50  i

           20 . yıldan sonra 20-29 Yıllık üyeliğini tamamlayan üyeye  nemalı birikiminin  % 70  i

           30 . yıldan sonra 30-49 Yıllık üyeliğini tamamlayan üyeye  nemalı birikiminin  % 85  i

ödenecek, kalan miktarı ise yıllık aktüerya değerlendirilmesi sonucu nemalanmaya devam edecektir.

 

Üyenin,Emekliliğini belgelendirmesi  ve  istemesi halinde nemalı birikimlerinin % 100 ü ödenecektir.

 

ESKİ HALİ:    GİRİŞ AİDATI, AYLIK AİDAT VE İADE

MADDE 36- f) Aidatlarını üç ay üst üste ödemeyip yazılı tebligattan itibaren 30 gün içerisinde aidat borçlarını ödemeyenlerden ,üyelik haklarını kaybedenlere veya 15 yıl­lık vakıf üyeliğini sürdürmeden kendi istekleri ile üyelikten ayrılanlara bi­rikmiş aylık aidatları aynen nemasız olarak iade edilir. Başkaca ödeme ya­pılmaz.

YENİ HALİ :

              36-f) Aidatlarını üç ay üst üste ödemeyip yazılı tebligattan itibaren 30 gün içerisinde aidat borçlarını ödemeyenler ,üyelik haklarını kaybedenlere ,kendi  istekleri ile üyelikten ayrılanlara bi­rikmiş aylık aidatları aşağıdaki şartlara göre nemalandırılarak iade edilir. Bu uygulama 01/01/2027 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacaktır.

 

1. Ay-    60 Ay lık üyelere            Birikmiş Aidatları  + %   0 nema ödemesi

61. Ay-    120 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları      + % 20 nema ödemesi

121. Ay- 180 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 30 nema ödemesi

181. Ay- 240 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 45 nema ödemesi

241. Ay- 300 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 60 nema ödemesi

301. Ay- 360 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 70 nema ödemesi

361. Ay- 420 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 75 nema ödemesi

421. Ay- 480 Ay lık üyelere   Birikmiş Aidatları       + % 85 nema ödemesi

 

Üyelerin, istifa talepleri doğrultusunda yukarıda belirlenen şartlara göre ödenecektir.

ESKİ HALİ:    VAKFIN ADI VE MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın adı "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUP­LARI YARDIMLAŞMA VAKFI" olup kısa adı "OVAK"tır.

Vakfın Merkezi ANKARA'da Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisle­ri Merkez binasıdır.

Vakıf, kurucular kurulu kararı ve gerektiğinde Vakıflar Genel Müdür­lüğünün izni ile Türkiye içinde şube ve bürolar açabilir. Bu şube ve büro­ların görev ve yetkileri, çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.

YENİ HALİ :

MADDE 2- Vakfın adı "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUP­LARI YARDIMLAŞMA VAKFI" olup kısa adı "OVAK"tır.

Vakfın Merkezi ANKARA'da , Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok No:20/2  Çankaya/ANKARA adresidir.

Vakıf, kurucular kurulu kararı ve gerektiğinde Vakıflar Genel Müdür­lüğünün izni ile Türkiye içinde şube ve bürolar açabilir. Bu şube ve büro­ların görev ve yetkileri, çalışma esasları yönetmelikle belirlenir. 

            YENİ ÜYE KAYITLARI 

Vakfımıza üye olmak isteyen teşkilatımız çalışanlarından 657 Sayılı kanuna tabii memurlar ile sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler “ ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ” doldurarak Vakıf merkezine göndermeleri halinde, üyelik işlemleri başlatılacaktır.

            “ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ”ni , www.ovak.org.tr adresli internet sitemizde bulunan “FORMLAR” linkinden indirebilirsiniz.        

MUTEMETLERİMİZE DUYURU

                Bilindiği üzere, Vakıf üyelerinin aidatlarının ve varsa kredi borç taksitlerinin tahsil edilip Vakıf hesaplarına yatırılmasına aracılık eden mutemetlerimize; Aidatlar için % 5, kredi taksitleri içinse % 2 oranında mutemetlik hissesi ödenmektedir.

            Üyelerimizin gönderdikleri paralar hesaplarımıza intikal ettiği tarihten itibaren nemalanmakta olduğundan, mutemetlerin topladıkları paraları mutemetlik hisselerini kestikten sonra o ayın sonuna kadar aşağıda belirtilen hesap numaralarımıza yatırmaları gerekmektedir.

            Ayrıca ; yatırılan paraların hangi aya ve kimlere ait olduğunu belirlemek için , tahsilat cetvelleri ile dekontlarını da aynı süre içerisinde göndermeleri icap etmektedir.

            Teşkilatımıza yeni  katılan personelin vakfımıza üye olmasının sağlanması için mutemetlerimizin desteklerini beklemekteyiz.

2023 FAALİYET ÖZETİ:

            Vakfımızdan 2023 Yılında 49 Kişi emekliye ayrılmış, 3.881.000 TL ödenmiştir.

            İhtiyaç kredisi olarak 188 Üyemize  kredi verilmiş, 3.800.000 TL Ödenmiştir.

            Öğrenci kredisi olarak 53 öğrenciye aylık 900 TL den 582.000 TL Ödenmiştir.

            2022 Yılı aktüerya sonuçlarına göre tüm üyelerimizin hesaplarına %43 oranında iyileştirme yapılmıştır.

            2023 Yılında 45 Yeni üye kaydı yapılırken, 33 Üyemiz istifa etmiş,2 üyemiz ise rahmetli olmuştur.

           

 

             OVAK Yönetim Kurulu olarak,  Üyelerimizin ve  Tüm teşkilat çalışanlarımızın Yeni Yılını kutlar,sağlık, huzur, başarı ve mutluluk dolu günler dileriz.

 

            ZİRAAT BANKASININ AŞAĞIDA BİLDİRİLEN HESAPLARINA ÜCRETSİZ HAVALE YAPILABİLMEKTEDİR. ***    

TC ZİRAAT BANKASI      Beşevler  Şubesi (0799)                                    

*** AİDAT HESABI: 6288187-5067 (ÜCRETSİZ HAVALE)

*** İBAN NO: TR360001000799062881875067(ÜCRETSİZ HAVALE)

KREDİ HESABI: 5498262-5015 İBAN NO: TR120001000799054982625015

 

Adres : Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok No: 20/2  06530 Söğütözü/ANKARA

Tel : 0312 287 92 01- 287 92 05    Fax : 0312  287 92 10       GSM: 0 554 345 3459

E-MAİL: ovakvakif@yahoo.com     WEB ADRESİ: www.ovak.org.tr