HABER BÜLTENİ
Yayınlanma Tarihi : 22.12.2022- Okuma Sayısı :1005
 

                                                                                                                                              

OVAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI

HABER BÜLTENİ

 

   ARALIK - 2022                                 SAYI:51                                                 YIL:32

OVAK’TAN HABERLER

                2023 YILI AİDATLARI BELİRLENDİ

                Vakıf senedinin 36.maddesine istinaden ; her yıl Yönetim Kurulunun teklifi ve Temsilciler Kurulunun onayı ile yürürlüğe giren üye aidatları yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki şekildeki gibidir.

              1 Grup                                     2 Grup                                  3 Grup  

              250.-TL                                   300.- TL                                350.- TL

            Olarak, ayrıca 2022 Yılı "OLAĞAN GENEL KURULU"nda alınan karar gereği üst sınır 1.000 TL olmak üzere üyelerimizin istedikleri miktarda aidat yatırma kolaylığı getirilmiştir.

            Bu aidatların ; 3 (üç)  TL si ölüm yardımı fonuna aktarılacaktır.

            ÖNEMLİ UYARI: Üyelerimiz aidatlarını  istedikleri gruptan ödeyebileceklerdir. En düşük aidat 250 TL ve en yüksek aidat 1.000 TL olmak üzere üyelerimiz ödeyecekleri aidatları kendileri belirleyebileceklerdir.

            Üye aidatlarının toplanıp nemalandırılması için zamanında Vakıf hesaplarına aktarılması ile mümkün olmaktadır. Aidatlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 6288187-5067 nolu hesaba  ücretsiz olarak  gönderebilirsiniz.

                2023 YILI İHTİYAÇ KREDİSİ MİKTARLARI

                Vakıf Senedinin 3/e maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için çıkartılan “İhtiyaç ve Tabii Afetler Kredi Yönetmeliği” nin 3. maddesine göre ; 2023 yılı kredi miktarları ;

Grubu                         Net Ödenen     Geri Ödeme (12 Taksit)               (18) Taksit              (24 Taksit)

1. Grup                                  15.000.- TL            16.704.- TL                         17.496.-TL              18.288.-TL

2. Grup                                  17.000.- TL            18.972.- TL                         19.818.-TL              20.736.-TL

3. Grup                                  20.000.- TL            22.284.- TL             23.328.-TL              24.384.-TL  

10 Yılı Geçen üye        25.000.- TL          27.852.- TL                        29.160.- TL             30.480.- TL

olarak tesbit edilmiştir.

             10 yıldan fazla üyeliği bulunan ve aidatlarını en üst gruptan ödeyen üyelerimizin, istemeleri halinde, 25.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

            Yukarıda belirtilen oranlarda Kredilerden yararlanma koşulu ise; üyelerimizin  aidatların belirlenen gruplardan yatırılmış olması  ile birlikte daha önce almış olduğu kredileri zamanında ödemiş olması  şartları aranmaktadır.

            Kredi tutarlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 5498262-5015 nolu hesaba ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

                ÖĞRENİM KREDİSİ

                Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz süresi içerisinde müracaat edenlerden  hak eden üyelerimizin tamamına öğrenim kredisi verilmesine ve 2023 yılı içerisinde ödenecek öğrenim kredisi miktarının , 900.- TL. olmasına karar vermiştir. 2023 Yılı dönemi Öğrenim Kredisinden yararlanmak için müracaat eden  üyelerimize gerekli tebligatlar gönderilmiş olup, üyelerimizin tebligat doğrultusunda hareket etmesi önemle duyurulur.

                Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin Yüksek Okul veya Fakültede okuyan  tüm çocuklarına yeni ders yılında başarılar dileriz.

            YENİ ÜYE KAYITLARI 

Vakfımıza üye olmak isteyen teşkilatımız çalışanlarından 657 Sayılı kanuna tabii memurlar ile sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler “ ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ” doldurarak Vakıf merkezine göndermeleri halinde, üyelik işlemleri başlatılacaktır.

            “ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ”ni , www.ovak.org.tr adresli internet sitemizde bulunan “FORMLAR” linkinden indirebilirsiniz.

           

MUTEMETLERİMİZE DUYURU

                Bilindiği üzere, Vakıf üyelerinin aidatlarının ve varsa kredi borç taksitlerinin tahsil edilip Vakıf hesaplarına yatırılmasına aracılık eden mutemetlerimize; Aidatlar için % 5, kredi taksitleri içinse % 2 oranında mutemetlik hissesi ödenmektedir.

            Üyelerimizin gönderdikleri paralar hesaplarımıza intikal ettiği tarihten itibaren nemalanmakta olduğundan, mutemetlerin topladıkları paraları mutemetlik hisselerini kestikten sonra o ayın sonuna kadar aşağıda belirtilen hesap numaralarımıza yatırmaları gerekmektedir.

            Ayrıca ; yatırılan paraların hangi aya ve kimlere ait olduğunu belirlemek için , tahsilat cetvelleri ile dekontlarını da aynı süre içerisinde göndermeleri icap etmektedir.

            Teşkilatımıza yeni  katılan personelin vakfımıza üye olmasının sağlanması için mutemetlerimizin desteklerini beklemekteyiz.

           

            GAYRIMENKULLERİN SATIŞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

            21/Mayıs/2022 Tarihinde yapılan, "14.OLAĞAN KURUCULAR KURULU" toplantısında alınan karar gereği; "Vakfımızın Yapracık Mevkiinde bulunan arsası ile birlikte diğer gayrimenkullerin, güncel rayiç değerleri üzerinden satılabilmesi, veya arsa üzerine kat karşılığı bina yapılması, her konuda tasarrufta bulunarak değerlendirilmesi hususunda, yönetim kuruluna her türlü yetkinin verilmesini" talep etmişlerdir.

            Genel Kurulun onayına sunulan önerge, oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Ankara  Etimesgut Yapracık mavkiinde bulunan arsanın imar planlarının mahkemelik olması ve sürecin belli olmaması, Kızılay Mevkiinde bulunan dairelerimizin ise, Kızılay'ın artık cazibe  merkezi olmaktan çıkması nedeni ile; Expertiz raporları ve yaptırılmış ve belirlenen değerler üzerinden satışa çıkarılmıştır. Arsa, belirlenen 29.500.000 TL nin üzerinde bir bedelle ,29.600.000 TL ye alıcı bulmuş, Kızılay'daki daireler için teklif gelmemiştir.

            2021 Yılı sonu itibari ile arsanın, yaklaşık 22.000.000 TL rayiç bedeli üyelerimizin hesaplarına yansıtılmış idi. 2023 Mayıs ayında yaptırılacak olan Aktüerya hesapları sonucunda, kalan bedelin üyelerimizin hesaplarına 2022 yılı "İyileştirme Bedeli" olarak yansıtılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler ve bilgilendirmeler SMS yolu ve web adresimiz olan www.ovak.org.tr aracılığı ile siz üyelerimize duyurulacaktır.

 

             OVAK Yönetim Kurulu olarak,  Üyelerimizin ve  Tüm teşkilat çalışanlarımızın Yeni Yılını kutlar,sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dileriz.

 

            ZİRAAT BANKASININ AŞAĞIDA BİLDİRİLEN HESAPLARINA ÜCRETSİZ HAVALE YAPILABİLMEKTEDİR. ***    

TC ZİRAAT BANKASI      Beşevler  Şubesi (0799)                                    

*** AİDAT HESABI: 6288187-5067 (ÜCRETSİZ HAVALE)

*** İBAN NO: TR360001000799062881875067(ÜCRETSİZ HAVALE)

KREDİ HESABI: 5498262-5015 İBAN NO: TR120001000799054982625015

 

Adres : Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok No: 20/2  06530 Söğütözü/ANKARA

Tel : 0312 287 92 01- 287 92 05    Fax : 0312  287 92 10       GSM: 0 554 345 3459

E-MAİL: ovakvakif@yahoo.com     WEB ADRESİ: www.ovak.org.tr