HABER BÜLTENİ
Yayınlanma Tarihi : 25.12.2020- Okuma Sayısı :1642
 

                                                                                                                                              

OVAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI

HABER BÜLTENİ

 

   ARALIK - 2020                                 SAYI:49                                                 YIL:30

OVAK’TAN HABERLER

                2021 YILI AİDATLARI BELİRLENDİ

                Vakıf senedinin 36.maddesine istinaden ; her yıl Yönetim Kurulunun teklifi ve Temsilciler Kurulunun onayı ile yürürlüğe giren üye aidatları yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki şekildeki gibidir.

              1 Grup                                     2 Grup                                  3 Grup  

              150.-TL                                   200.- TL                                250.- TL

            Olarak, ayrıca 2019 Yılı "OLAĞAN GENEL KURULU"nda alınan karar gereği üst sınır 500 TL olmak üzere üyelerimizin istedikleri miktarda aidat yatırma kolaylığı getirilmiştir.

            Bu aidatların ; 3 (üç)  TL si ölüm yardımı fonuna aktarılacaktır.

            ÖNEMLİ UYARI: Üyelerimiz aidatlarını  istedikleri gruptan ödeyebileceklerdir. En düşük aidat 150 TL ve en yüksek aidat 500 TL olmak üzere üyelerimiz ödeyecekleri aidatları kendileri belirleyebileceklerdir.

            Üye aidatlarının toplanıp nemalandırılması için zamanında Vakıf hesaplarına aktarılması ile mümkün olmaktadır. Aidatlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 6288187-5067 nolu hesaba  ücretsiz olarak  gönderebilirsiniz.

                2021 YILI İHTİYAÇ KREDİSİ MİKTARLARI

                Vakıf Senedinin 3/e maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için çıkartılan “İhtiyaç ve Tabii Afetler Kredi Yönetmeliği” nin 3. maddesine göre ; 2021 yılı kredi miktarları ;

Grubu                         Net Ödenen     Geri Ödeme (12 Taksit)               (18) Taksit              (24 Taksit)

1. Grup                                  12.000.- TL            13.560.- TL                         14.274.-TL              15.000.-TL

2. Grup                                  15.000.- TL            16.950.- TL                         17.850.-TL              18.750.-TL

3. Grup                                  17.000.- TL            19.200.- TL             20.232.-TL              21.240.-TL  

10 Yılı Geçen üye        20.000.- TL          22.596.- TL                        23.796.- TL             25.008.- TL

olarak tesbit edilmiştir.

             10 yıldan fazla üyeliği bulunan ve aidatlarını en üst gruptan ödeyen üyelerimizin, istemeleri halinde, 20.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

            Yukarıda belirtilen oranlarda Kredilerden yararlanma koşulu ise; üyelerimizin  aidatların belirlenen gruplardan yatırılmış olması  ile birlikte daha önce almış olduğu kredileri zamanında ödemiş olması  şartları aranmaktadır.

            Kredi tutarlarınızı Ziraat Bankası Beşevler  Şubesi (0799) OVAK 5498262-5015 nolu hesaba ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

                ÖĞRENİM KREDİSİ

                Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz süresi içerisinde müracaat edenlerden  hak eden üyelerimizin tamamına öğrenim kredisi verilmesine ve 2021 yılı içerisinde ödenecek öğrenim kredisi miktarının , 600.- TL. Olmasına karar vermiştir. 2021 Yılı dönemi Öğrenim Kredisinden yararlanmak için müracaat eden  üyelerimize gerekli tebligatlar gönderilmiş olup, üyelerimizin tebligat doğrultusunda hareket etmesi önemle duyurulur.

                Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin Yüksek Okul veya Fakültede okuyan  tüm çocuklarına yeni ders yılında başarılar dileriz.

            YENİ ÜYE KAYITLARI 

Vakfımıza üye olmak isteyen teşkilatımız çalışanlarından 657 Sayılı kanuna tabii memurlar ile sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler “ ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ” doldurarak Vakıf merkezine göndermeleri halinde, üyelik işlemleri başlatılacaktır.

            “ÜYELİK FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ”ni , www.ovak.org.tr adresli internet sitemizde bulunan “FORMLAR” linkinden indirebilirsiniz.        

MUTEMETLERİMİZE DUYURU

                Bilindiği üzere, Vakıf üyelerinin aidatlarının ve varsa kredi borç taksitlerinin tahsil edilip Vakıf hesaplarına yatırılmasına aracılık eden mutemetlerimize; Aidatlar için % 5, kredi taksitleri içinse % 2 oranında mutemetlik hissesi ödenmektedir.

            Üyelerimizin gönderdikleri paralar hesaplarımıza intikal ettiği tarihten itibaren nemalanmakta olduğundan, mutemetlerin topladıkları paraları mutemetlik hisselerini kestikten sonra o ayın sonuna kadar aşağıda belirtilen hesap numaralarımıza yatırmaları gerekmektedir.

            Ayrıca ; yatırılan paraların hangi aya ve kimlere ait olduğunu belirlemek için , tahsilat cetvelleri ile dekontlarını da aynı süre içerisinde göndermeleri icap etmektedir.

            Teşkilatımıza yeni  katılan personelin vakfımıza üye olmasının sağlanması için mutemetlerimizin desteklerini beklemekteyiz.           

            ÜYELERİMİZİN VE MUTEMETLERİMİZİN DİKKATİNE

            Bilindiği üzere, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 18/06/2020 Tarihli yazıları ile teşkilatımıza yapılan duyuru ile; Vakıf ve dernek kesintilerinin, kaynaktan yapılamayacağı bildirilmiştir. Kaynaktan kesinti ifadesi ile kastedilen, bordrolardan bu tür kesintilerin yapılamayacağıdır ki, zaten 2004 yılında yürürlüğe giren 5072 sayılı yasa ile yasaklanmıştır. Bu durum Orman Genel Müdürlüğünce 2006/22 sayılı genelge ile teşkilata duyurulmuştur. Burada kaynaktan kasıt bordroda kesinti yapılmamasıdır. Bordrodan sadece icra-sendika-lojman kirası kesintisi yapılmaktadır. Diğer kesintiler ise bankaya verilecek talimatla, kişinin maaşı bankaya yattıktan sonra yapılacak ve ilgili kurum-kuruluşların hesabına aktarma suretiyle yapılacaktır. Uzun süredir uygulanan işlemler aslında aynen devam edecektir. Konu ile ilgili bölge müdürlüklerine gönderilen mesaj aşağıdaki gibidir.

            "Dernek ve vakıflara 18.06.2020 tarihli yazımızla hangi hallerde kaynaktan kesinti yapılacağı hangi hallerde ise kamu görevlileri ve işçilerin talebi halinde banka hesaplarına aktarılan tutar üzerinden kesinti yapılarak ilgili dernek ve vakıfların hesaplarına aktarma yapılacağı açık bir şekilde ifade edilmesine rağmen bazı saymanlıklarımızın emrin sadece kaynaktan kesinti yapılamaz tarafını dikkate aldıkları,  kurum personellerinin üye olduğu vakıf ve dernekler mağdur edildiği duyumlar alınmaktadır. Konu ile ilgili 2006/22 sayılı genelgeye göre “….Bu tür kesintilerin şahıslar tarafından maaş veya ücretlerinin yatırıldığı bankaya verilecek talimatla, ilgili vakfın hesabına yatırılması sağlanacaktır.” hükmünün dikkate alınarak sıkıntı olan saymanlık veya bankalarla görüşülerek (protokollere konularak) sorun giderilmelidir. Örneğin: Orman genel müdürlüğü anlaşmalı banka aracılığı ile apartman aidatları, yakıt giderleri dahi liste halinde personellerin kendi hesabından kesilerek apartman yönetimi hesabına toplu olarak aktarmaktadır."

             OVAK Yönetim Kurulu olarak,  Üyelerimizin ve  Tüm teşkilat çalışanlarımızın Yeni Yılını kutlar,sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dileriz.

            ZİRAAT BANKASININ AŞAĞIDA BİLDİRİLEN HESAPLARINA ÜCRETSİZ HAVALE YAPILABİLMEKTEDİR. ***    

PTT ÇEK NO: 150151

TC ZİRAAT BANKASI      Beşevler  Şubesi (0799)                                    

*** AİDAT HESABI: 6288187-5067 (ÜCRETSİZ HAVALE)

*** İBAN NO: TR360001000799062881875067(ÜCRETSİZ HAVALE)

KREDİ HESABI: 5498262-5015 İBAN NO: TR120001000799054982625015

                                                                                                                                                                                           

Adres : Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok No: 20/2  06530 Söğütözü/ANKARA

Tel : 0312 287 92 01- 287 92 05    Fax : 0312  287 92 10       GSM: 0 554 345 3459

E-MAİL: ovakvakif@yahoo.com     WEB ADRESİ: www.ovak.org.tr